Ліцензія Серії АВ № 581502, термін дії до 14.04.2016 року

Підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (надалі за текстом - Вклад), що залучає кредитна спілка, а саме встановити наступні підвиди Вкладів:

- «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк 12 місяців або 24 місяці, з виплатою процентів помісячно, без права довнесення частини суми Вкладу, без права зняття частини суми Вкладу.

- «ВКЛАД НА ВИМОГУ» – Вклад на  вимогу,  з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору, строк дії договору 24 місяців.

 

Процентні ставки по підвидах Вкладів:

1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» –  Вклад на строк:

- 12 місяців – 12 % річних;

- 24 місяці – 12 % річних.

2. «ВКЛАД НА ВИМОГУ» - 6%

 

 

Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «ВКЛАД СТРОКОВИЙ"

 

Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок "ВКЛАД НА ВИМОГУ"