Ліцензія Серії АВ № 581502, термін дії до 14.04.2016 року

І. «Споживчий кредит»

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; придбання автотранспорту; на інші потреби.

2. Процентна ставка на залишкову суму кредиту - 40 % річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 48,21 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою під 40% річних в розмірі 2000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого графіку платежів).

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

3. Кредит строком від 1 місяця до 12 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 150000 гривень.

  

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

- кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит; 

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості - заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки “Самопоміч”  UA083808050000000000026500983 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

- Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник;

 

КРЕДИТНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

 

Примірний кредитний договір