Ліцензія Серії АВ № 581502, термін дії до 14.04.2016 року

ПРОТОКОЛ №3

засідання спостережної ради кредитної спілки „САМОПОМІЧ” від 27 лютого 2019р.

смт. Козова

Склад спостережної ради 7 осіб.

Присутні члени спостережної ради: Бучинський Богдан Дмитрович (голова), Мойсієнко Віталій Григорович, Файфурка Ганна Михайлівна, Мартиновська Марія Теодорівна (секретар), Петровець Григорій Логвинович (заступник голови), Самагал Ганна Андріївна, Горохівський Петро Несторович.

Запрошені: Панас Р.Я. Смачило Л.І. Василик І.Л.

Голова спостережної ради Бучинський Б. Д. запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:

Порядок денний:

1. Внесення змін у Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Самопоміч», Положення про фінансове управління кредитної спілки «Самопоміч» та Положення про документообіг в кредитній спілці «Самопоміч» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

2. Затвердження підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка «Самопоміч».

3. Затвердження розміру процентних ставок за підвидами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка «Самопоміч».

4. Затвердження підвидів кредитів, що надає кредитна спілка «Самопоміч».

5. Затвердження розміру процентних ставок за кожним з підвидів кредитів, що надає кредитна спілка «Самопоміч».

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили:запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:

Порядок денний:

1. Внесення змін у Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Самопоміч», Положення про фінансове управління кредитної спілки «Самопоміч» та Положення про документообіг в кредитній спілці «Самопоміч» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

2. Затвердження підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка «Самопоміч».

3. Затвердження розміру процентних ставок за підвидами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що залучає кредитна спілка «Самопоміч».

4. Затвердження підвидів кредитів, що надає кредитна спілка «Самопоміч».

5. Затвердження розміру процентних ставок за кожним з підвидів кредитів, що надає кредитна спілка «Самопоміч».

 

1. По першому питанню слухали голову спостережної ради Бучинського Б.Д., який запропонував, для приведення внутрішніх положень до вимог чинного законодавства, внести зміни у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Самопоміч” та Положення про фінансове управління кредитної спілки «Самопоміч», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: внести зміни у Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Самопоміч” з додатками та Положення про фінансове управління кредитної спілки «Самопоміч», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

 

2. По другому питанню слухали заступника голови спостережної ради Петровця Г.Л., який запропонував затвердити підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (надалі за текстом - Вклад), що залучає кредитна спілка, а саме передбачити з 01.03.2019р. наступні підвиди Вкладів:

 1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк 12 місяців або 24 місяці, з виплатою процентів помісячно, без права довнесення частини суми Вкладу, без права зняття частини суми Вкладу.

 2. «ВКЛАД НА ВИМОГУ» – Вклад на вимогу, з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору, строк дії договору 24 місяців.

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: затвердити з 01.03.2019р. наступні підвиди Вкладів:

 1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк 12 місяців або 24 місяці, з виплатою процентів помісячно, без права довнесення частини суми Вкладу, без права зняття частини суми Вкладу.

 2. «ВКЛАД НА ВИМОГУ» – Вклад на вимогу, з виплатою процентів помісячно, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору, строк дії договору 24 місяців.

 

3. По третьому питанню слухали голову спостережної ради Бучинського Б.Д., який запропонував, встановити з 01.03.2019р. наступні процентні ставки по підвидах Вкладів:

 1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк:

- 12 місяців – 18 % річних;

- 24 місяці – 18 % річних.

 1. «ВКЛАД НА ВИМОГУ» – 6 % річних.

 

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: встановити з 01.03.2019р. наступні процентні ставки по підвидах Вкладів:

 1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк:

- 12 місяців – 18 % річних;

- 24 місяці – 18 % річних.

 1. «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» – Вклад на строк:

 

4. По четвертому питанню слухали заступника голови спостережної ради Петровця Г.Л., який запропонував з 01.03.2019р. затвердити наступні підвиди кредитів, що надає кредитна спілка “Самопоміч”:

«Комерційний кредит» - кредит строком до 24 місяців включно.

За цільовим призначенням – комерційний кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 • з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

 

«Споживчий кредит» - кредит строком до 24 місяці включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 • з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

 

«Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна» - кредит строком до 24 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 3. з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 4. з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

«Кредит кредитній спілці» - кредит строком користування коштами до 48 місяців включно.

За цільовим призначенням - виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «Косівська» (визначається за згодою КС «Косівська» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «Косівська» (визначається за згодою КС «Косівська» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

Кредит надається частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія, позичальник – кредитна спілка).

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили:затвердити з 01.03.2019р. наступні підвиди кредитів, що надає кредитна спілка “Самопоміч”:

«Комерційний кредит» - кредит строком до 24 місяців включно.

За цільовим призначенням – комерційний кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 3. з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 4. з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. застава;

 2. порука.

«Споживчий кредит» - кредит строком до 24 місяці включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 3. з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 4. з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

«Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна» - кредит строком до 24 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 3. з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 4. з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Самопоміч» та Позичальника):

 1. застава;

 2. порука.

«Кредит кредитній спілці» - кредит строком користування коштами до 48 місяців включно.

За цільовим призначенням - виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «Косівська» (визначається за згодою КС «Косівська» та Позичальника):

 1. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 2. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «Косівська» (визначається за згодою КС «Косівська» та Позичальника):

 • застава;

 • порука.

Кредит надається частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія, позичальник – кредитна спілка).

 

5. По п’ятому питанню слухали голову спостережної ради Бучинського Б.Д., який запропонував, встановити з 01.03.2019р. наступні процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка “Самопоміч”:

 • «Комерційний кредит» - 40 % річних на залишкову суму кредиту;

 • «Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»:

 • на строк до 18 місяців включно - 40 % річних на залишкову суму кредиту;

на строк 24 місяці - 32 % річних на залишкову суму кредиту.

 • «Споживчий кредит» (за виключенням кредитів під заставу майнових прав на заощадження) – 40 % річних;

- під заставу майнових прав на заощадження – 22 % річних.

4) «Кредит кредитній спілці» - 22 % річних на залишкову суму кредиту.

Голосували:

За” – 7 (сім) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: затвердити з 01.03.2019р. наступні процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка “Самопоміч”:

 1. «Комерційний кредит» - 40 % річних на залишкову суму кредиту;

 2. «Кредит на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»:

на строк до 18 місяців включно - 40 % річних на залишкову суму кредиту;

на строк 24 місяці - 32 % річних на залишкову суму кредиту.

 1. «Споживчий кредит» (за виключенням кредитів під заставу майнових прав на заощадження) – 40 % річних;

- під заставу майнових прав на заощадження – 22 % річних.

4) «Кредит кредитній спілці» - 22 % річних на залишкову суму кредиту.

 

 

 

Голова спостережної ради Бучинський Б.Д.

 

 

 

Секретар спостережної ради Мартиновська М.Т.

 

 

 

 

Додаток № 1 (нова редакція від 27 лютого 2019р.)

до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки “Самопоміч” протокол № 3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ (Бучинський Б.Д.)

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №_________

про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

«ВКЛАД СТРОКОВИЙ»

(назва вкладу)

 

смт. Козова „___”____________ 20__р.

Кредитна спілка «Самопоміч» (далі – «Спілка»), в особі голови правління / представника _______________(прізвище, ім’я, по – батькові)_, що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові), (далі – «Вкладник»), з другої сторони, надалі – «Сторони», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч” (в новій редакції від 27 лютого 2019р.), уклали цей Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Спілка, що прийняла від Вкладника внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» грошові кошти в сумі (сума прописом) гривень (надалі за текстом – Вклад), зобов’язується повернути Вкладникові Вклад та виплатити проценти на Вклад на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

1.2. Цей Договір укладено строком на ____(період прописом) місяців, що діє з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

Вклад за цим Договором залучається на строк _____ (період прописом) місяців з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

1.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____ відсотків річних, згідно встановлених ставок, що діють в Спілці на день укладення цього Договору.

2. УМОВИ ВКЛАДУ

2.1. Вкладник передає Вклад Спілці шляхом внесення готівки в касу Спілки або безготівкового перерахування на поточний рахунок Спілки, вказаний в розділі 7 цього Договору або шляхом спрямування на Внесок добровільних додаткових пайових внесків Вкладника за письмовою заявою Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття відповідного рішення правлінням Спілки.

2.2. Вкладник зобов’язується внести Вклад в національній валюті України:

* готівкою – в день підписання цього Договору або;

* шляхом безготівкового перерахування – протягом трьох робочих днів з дня укладення Сторонами цього Договору;

* шляхом спрямування на Внесок добровільних додаткових пайових внесків Вкладника за письмовою заявою Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття відповідного рішення правлінням Спілки - в день підписання Договору.

2.3. Проценти нараховуються на Вклад та виплачуються Вкладнику згідно таких правил:

1) проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування Спілкою Вкладом, нарахування процентів починається з наступного дня після отримання Спілкою Вкладу, а припиняється в день закінчення строку на який залучено Вклад чи в день визначений Вкладником або Спілкою, як запланована дата розірвання цього Договору відповідно до умов розділу 4 цього Договору;

2) базою нарахування процентів є грошові кошти фактично внесені Вкладником за цим Договором;

3) проценти на Вклад нараховуються в останній день кожного місяця та в останній день дії цього Договору;

4) виплата процентів здійснюється Вкладнику помісячно;

5) для цілей розрахунку процентів за Вкладом використовується календарний рік;

6) нараховані проценти не додаються до Вкладу.

2.4. Часткове зняття Вкладу за цим Договором не допускається.

2.5. Поповнення (довнесення) Вкладу за цим Договором не допускається.

2.6. Виплата Вкладу та процентів за Вкладом здійснюється через касу Спілки або шляхом перерахування коштів на рахунок, визначений Вкладником у відповідній заяві, або шляхом спрямування на поповнення добровільних додаткових пайових внесків Вкладника за письмовою заявою Вкладника.

2.7. Якщо Вкладник не вимагає повернення Вкладу зі спливом строку на який залучено Вклад (встановлений в п. 1.2. цього Договору), то Вклад зберігається в Спілці до моменту отримання Вкладником без нарахування процентів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Спілка має право:

1) прийняти Вклад від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору;

2) вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу.

3.2. Спілка зобов’язана:

1) використовувати Вклад на цілі, визначені Статутом Спілки та законодавством України;

2) повернути Вклад, прийнятий від Вкладника, згідно з умовами цього Договору;

3) нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за користування Вкладом у строки та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору;

4) забезпечити таємницю Вкладу, згідно законодавства України;

5) дотримуватися умов цього Договору.

3.3. Вкладник має право:

1) вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з предметом та умовами цього Договору;

2) достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору з поверненням Вкладу та процентів за Вкладом, попередньо повідомивши Спілку в порядку та з врахуванням наслідків, передбачених цим Договором;

3) вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за цим Договором.

3.4. Вкладник зобов’язаний:

1) дотримуватись умов цього Договору;

2) для отримання Вкладу та процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його заміняє;

3) після закінчення строку, на який залучено Вклад, або у випадку дострокового розірвання цього Договору, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору.

3.5. Спілка відповідно до вимог Податкового кодексу України виступає податковим агентом Вкладника (платника податку) під час нарахування процентів на Вклад, утримує з суми нарахованих на Вклад процентів суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною чинним законодавством України, та у строки, які регламентовані Податковим кодексом України, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податку.

4. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1.Розірвання Договору з ініціативи Вкладника.

4.1.1. Якщо відповідно до цього Договору сума Вкладу повертається Вкладникові на його вимогу до спливу строку, визначеного п. 1.2. цього Договору, нараховані проценти за цим Вкладом не перераховуються.

4.1.2. Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей Договір не пізніше, ніжза 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання цього Договору;

2) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання цього Договору;

3) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання цього Договору вказана Вкладником в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

4.2. Розірвання Договору з ініціативи Спілки.

4.2.1. Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких правил:

1) Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;

2) Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки встановленої п. 1.3 цього Договору;

3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;

4) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є планова дата розірвання цього Договору вказана Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Всі спори та розбіжності між Сторонами за цим Договором підлягають вирішенню у порядку, встановленому законодавством України.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх, залежних від неї, заходів щодо належного виконання цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

6.2. Сторони домовились, що листування між ними буде відбуватись за місцем проживання (місцезнаходженням), визначеними в цьому Договорі. За бажанням Вкладник може письмово повідомити Спілку про інше місце проживання (місцезнаходження) для листування.

6.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковим договором у письмовій формі та вступають в силу після його укладення в порядку визначеному для основного Договору.

6.4. Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) або іншої інформації, наведеної у цьому Договорі, впродовж 10 (десяти) календарних днів з дня настання таких змін.

6.5. Сторони погодили наступний порядок припинення цього Договору:

6.5.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.6.3. цього Договору. При цьому, зобов’язання за цим Договором припиняються з моменту виплати Спілкою Вкладнику, або іншим уповноваженим на те особам, всього Вкладу та процентів за цим Договором.

6.5.2. В наслідок дострокового розірвання цього Договору з ініціативи однієї з Сторін, в порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

6.5.3. Цей Договір може бути припинено також з інших підстав у випадку та в порядку передбаченому законодавством України.

6.6. У випадку, якщо днем повернення Вкладу, згідно п.1.2. цього Договору, є вихідний або святковий день, то Вклад повертається на наступний робочий день за вимогою Вкладника. За ці дні проценти Вкладнику не нараховуються та не сплачуються.

6.7. На підставі договору застави майнових прав , який буде укладено між Спілкою та Вкладником, Спілка може прийняти Вклад для забезпечення виконання зобов’язань Вкладника за кредитним договором та не повертати його протягом строку дії кредитного договору в сумі невиконаних зобов’язань членом кредитної спілки.

6.8. Своїм підписом у даному пункті цьогоДоговору Вкладник підтверджує, що:

- до укладення цього Договору Спілка надала йому інформацію, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- інформація, що йому надається, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її
придбання.

Підпис Вкладника _____________________________________________________________

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Спілка:

Вкладник:

Кредитна спілка «Самопоміч»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25345289

Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Гвардійська, 6

рах.__________ МФО_________ в ______________________ .

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ серія КС № ____ від __.__._____р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг,

 

Тел./ факс. (_______) ________________

 

Голова правління / представник підпис /Прізвище, ім’я, по-батькові /

М.П.

Прізвище, ім’я, по – батькові ______________________________________

__________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

_______________________________

Місце проживання ___________________________

Паспорт: ________________________,

виданий _________________________________

«__»__________________ ____ р.

Тел. ___________________.

Вкладник Підпис

 

/________________________

 

Додаток № 2(нова редакція від 27 лютого 2019р.)

до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки “Самопоміч” протокол № 3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ (Бучинський Б.Д.)

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №_________

про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

"Вклад на вимогу"

(назва вкладу)

смт. Козова „___”____________ 20__р.

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі – «Спілка»), в особі голови правління / представника _______________(прізвище, ім’я, по – батькові)_, що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові), (далі – «Вкладник»), з другої сторони, надалі – «Сторони», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч” (в новій редакції від 27 лютого 2019р.), уклали цей Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Спілка, що прийняла від Вкладника внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок „Вклад на вимогу” грошові кошти в сумі (сума прописом) гривень (надалі за текстом – Вклад), зобов’язується повернути Вкладникові Вклад та виплатити проценти на Вклад на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

1.2. Цей Договір укладено строком на ____(період прописом) місяців , що діє з “___” ________ ____ р. до “___” _______ _____ р.

1.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі _____ відсотків річних, згідно встановлених ставок, що діють в Спілці на день укладення цього Договору.

1.4. У випадку, коли Вклад повертається Вкладнику на умовах розділу 4 цього Договору до закінчення строку дії цього Договору, визначеного в п. 1.2. цього Договору, то дія цього Договору припиняється.

2. УМОВИ ВКЛАДУ

2.1. Вкладник передає Вклад Спілці шляхом внесення готівки в касу Спілки або безготівкового перерахування на поточний рахунок Спілки, вказаний в розділі 7 цього Договору.

2.2. Вкладник зобов’язується внести Вклад в національній валюті України:

* готівкою – в день підписання цього Договору або;

* шляхом безготівкового перерахування – протягом трьох робочих днів з дня укладення Сторонами цього Договору.

2.3. Проценти нараховуються на Вклад та виплачуються Вкладнику згідно таких правил:

1) проценти на Вклад нараховуються за фактичну кількість днів користування Спілкою Вкладом, нарахування процентів починається з наступного дня після отримання Спілкою Вкладу, а припиняється в день визначений Вкладником або Спілкою, як запланована дата розірвання цього Договору відповідно до умов розділу 4 цього Договору чи в день закінчення строку дії цього Договору, визначеному в п. 1.2. цього Договору;

2) базою нарахування процентів є: грошові кошти фактично внесені Вкладником за цим Договором;

3) проценти на Вклад нараховуються в останній день кожного місяця та в останній день дії цього Договору;

4) виплата процентів здійснюється Вкладнику помісячно;

5) для цілей розрахунку процентів за Вкладами використовується календарний рік;

6) нараховані проценти не додаються до Вкладу.

2.4. Часткове зняття Вкладу за цим Договором допускається. Якщо відповідно до цього Договору частина Вкладу повертається Вкладникові на його вимогу, нараховані проценти за поверненою частиною Вкладу виплачуються у розмірі процентів, що передбачені в п.1.3. цього Договору. Спілка зобов’язана повернути Вкладнику частину Вкладу на першу вимогу. У випадку часткового зняття Вкладу в п. 1.1. цього Договору вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі.

2.5. Поповнення (довнесення) Вкладу за цим Договором допускається. Вкладник має право довнести до Вкладу грошові кошти, на умовах, що передбачені цим Договором. У випадку поповнення Вкладу в п. 1.1. цього Договору вносяться відповідні зміни, шляхом укладення додаткового договору в письмовій формі.

2.6. Виплата Вкладу та процентів за Вкладом здійснюється через касу Спілки або шляхом перерахування коштів на рахунок визначений Вкладником у відповідній заяві.

2.7. Якщо Вклад не повернуто Вкладнику до закінчення строку дії цього Договору, встановленого в п. 1.2. цього Договору, то після закінчення строку дії цього Договору Вклад зберігається в Спілці до моменту отримання Вкладником без нарахування процентів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Спілка має право:

1) прийняти Вклад від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору;

2) вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Вкладу.

3.2. Спілка зобов’язана:

1) використовувати Вклад на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;

2) повернути Вклад, прийнятий від Вкладника, згідно з умовами цього Договору;

3) нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за користування Вкладом у строки та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору;

4) забезпечити таємницю Вкладу, згідно законодавства України;

5) дотримуватися умов цього Договору.

3.3. Вкладник має право:

1) вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з предметом та умовами цього Договору;

2) вимагати розірвання цього Договору, з поверненням Вкладу та процентів за Вкладом, повідомивши Спілку в порядку, що передбачений цим Договором;

3) вимагати від Спілки надання інформації про всі розрахунки за цим Договором.

3.4. Вкладник зобов’язаний:

1) дотримуватись умов цього Договору;

2) для отримання Вкладу та процентів – пред’явити Спілці паспорт або документ, що його заміняє;

3) після закінчення строку дії цього Договору, отримати, в порядку визначеному п. 2.6. цього Договору, належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору.

3.5. Спілка відповідно до вимог Податкового кодексу України виступає податковим агентом Вкладника (платника податку) під час нарахування процентів на Вклад, утримує з суми нарахованих на Вклад процентів суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною чинним законодавством України, та у строки, які регламентовані Податковим кодексом України, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податку.

4. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Розірвання Договору з ініціативи Вкладника.

4.1.1. Вкладник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний повідомити Спілку про свій намір розірвати цей Договір;

2) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору на першу вимогу Вкладника;

3) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання цього Договору вказана Вкладником в повідомленні про розірвання цього Договору.

4.2. Розірвання Договору з ініціативи Спілки.

4.2.1. Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких правил:

1) Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дня планового розірвання цього Договору;

2) Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки встановленої п. 1.3 цього Договору;

3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;

4) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є планова дата розірвання цього Договору вказана Спілкою в повідомленні про розірвання цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Всі спори та розбіжності між Сторонами за цим Договором, підлягають вирішенню у порядку, встановленому законодавством України.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

6.2. Сторони домовились, що листування між ними буде відбуватись за місцем проживання (місцезнаходженням), визначеними в цьому Договорі. За бажанням Вкладник може письмово повідомити Спілку про інше місце проживання (місцезнаходження) для листування.

6.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковим договором у письмовій формі та вступають в силу після його укладення в порядку, визначеному для основного Договору.

6.4. Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) або іншої інформації, наведеної у цьому Договорі, впродовж 10 (десяти) календарних днів з дня настання таких змін.

6.5. Сторони погодили наступний порядок припинення цього Договору:

6.5.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.6.3. цього Договору. При цьому, зобов’язання за цим Договором припиняються з моменту виплати Спілкою Вкладнику, або іншим уповноваженим на те особам, всього Вкладу та процентів за цим Договором.

6.5.2. В наслідок дострокового розірвання цього Договору з ініціативи однієї з Сторін, в порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

6.5.3. Цей Договір може бути припинено також з інших підстав у випадку та в порядку передбаченому законодавством України.

6.6. На підставі договору застави майнових прав , який буде укладено між Спілкою та Вкладником, Спілка може прийняти Вклад для забезпечення виконання зобов’язань Вкладника за кредитним договором та не повертати його протягом строку дії кредитного договору в сумі невиконаних зобов’язань членом кредитної спілки.

6.7. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Вкладник підтверджує, що:

- до укладення цього Договору Спілка надала йому інформацію, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- інформація, що йому надається, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її
придбання.

 

Підпис Вкладника _____________________________________________________________

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Спілка:

Вкладник:

Кредитна спілка «Самопоміч»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25345289

Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Гвардійська, 6

рах.__________ МФО_________ в ______________________ .

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ серія _____ № ___ від __.___.________р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг,

 

Тел./ факс. (_____) ____________.

 

Голова правління / представник підпис /Прізвище, ім’я, по-батькові /

М.П.

Прізвище, ім’я, по – батькові ______________________________________

__________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

__________

Місце проживання ___________________________

Паспорт: ________________________,

виданий _________________________________

«__»__________________ ____ р.

Тел. ___________________.

Вкладник Підпис

 

/___________________________/

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки «Самопоміч»

протокол №3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ /Бучинський Б.Д./

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансові послуги

кредитної спілки “САМОПОМІЧ”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

Розділ I. Загальні положення

1. Відповідно до Законів України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про споживче кредитування”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, свого Статутута, при необхідності, за наявності відповідних ліцензій, кредитна спілка «Самопоміч» (надалі – кредитна спілка) надає наступні види фінансових послуг:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

3. Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1. Розділу I цього Положення, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4. Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1. Розділу I цього Положення, на підставі відповідних договорів, які є додатками до цього Положення та відповідають вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статтям 12 та 13 Закону України «Про споживче кредитування», ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, що затверджені розпорядженням Держфінпослуг № 821 від 30.12.2011р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.2012р. за № 211/20524 (із змінами).

5. Кредитна спілка веде облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань.

6. Кредитна спілка протягом часу, встановленого внутрішніми правилами (документами), забезпечує прийом членів кредитної спілки для проведення відповідних розрахунків, надання необхідної інформації та консультацій.

7. Це Положення є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитної спілки.

8. Це Положення набирає чинності на наступний день після затвердження спостережною радою кредитної спілки.

 

Розділ II. Умови надання окремих видів фінансових послуг.

Глава 1. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки

на депозитні рахунки

1.1. Порядок залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

1.1.1. Внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.

1.1.2. Внесок (вклад) на депозитний рахунок, а також нарахована на такий внесок (вклад) плата (проценти) є власністю члена кредитної спілки та належить до її зобов’язань.

1.1.3. Кредитна спілка залучає внески (вклади) на депозитні рахунки наступних видів:

1. строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (надалі – строковий вклад);

2. внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу (надалі – вклад на вимогу).

Строкові вклади залучаються на строк від 12 місяців до 48 місяців включно.

 

1.1.4. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок відбувається за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і починається з наступного дня після отримання кредитною спілкою суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а припиняється в день визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.

1.1.5. Мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Мінімальний розмір вкладень за строковим вкладом становить 100 (сто) гривень.

Максимальний розмір вкладень за строковим вкладом становить 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.

Мінімальний розмір вкладень за вкладом на вимогу становить 100 (сто) гривень.

Максимальний розмір вкладень за вкладом на вимогу становить 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.

1.1.6. Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки:

мінімальний строк дії договору – дванадцять місяців;

максимальний строк дії договору – сорок вісім місяців.

У межах встановленого максимального строку дії договору кредитна спілка, на підставі заяви вкладника, за рішенням правління, має право укладати додаткові договори до договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, якими продовжувати строк дії основного договору.

1.1.7. Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів не передбачається.

1.1.8. За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку дії, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Повернення вкладникові строкового вкладу та нарахованих процентів за вкладом до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

За договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника

1.1.9. Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки, та є додатками №1, 2 до цього Положення.

1.1.10. Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно з вимогами законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

1.1.11. Кредитна спілка веде облік внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.1.12. Розгляд заяв про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та прийняття рішень по цих заявах здійснюється правлінням кредитної спілки в строк до 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

 

1.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

1.2.1. Кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням наступних умов:

 

А. За способом виплати процентів:

  1. з виплатою процентів помісячно.

 

Б. За режимом довнесення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом дії договору:

 • з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

В.За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом дії договору:

 1. без права зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

 2. з правом зняття частини суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

Виходячи із встановлених у підпункті 1.2.1 розділу ІІ цього Положення умов внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за підвидами, що встановлюються відповідним рішенням спостережної ради.

 

1.2.2. Розмір плати (процентів), яка нараховується за кожним з підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, встановлюється за рішенням спостережної ради кредитної спілки.

1.2.3. Критеріями визначення розміру процентної ставки за кожним з підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є:

- ринкові тенденції;

- беззбиткова діяльність кредитної спілки;

- строк, на який залучаються кошти;

- попередній досвід залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Глава 2. Надання кредитів членам кредитної спілки

2.1. Загальні питання щодо надання кредитною спілкою фінансової послуги по наданню кредитів членам кредитної спілки.

Кредитом члену кредитної спілки є грошові кошти надані кредитною спілкою позичальникові (члену кредитної спілки) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

2.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

2.2.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки кредити із врахуванням наступних умов:

 

А. За строком дії кредитного договору:

 1. кредити з строком погашення до 12 місяців (включно).

 

Б. За цільовим призначенням кредитів:

 1. комерційні кредити;

 2. кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

 3. споживчі кредити.

 

В. За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

 • застава;

 • порука.

 

Г. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

 • зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 • з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 • з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

Д. Кредит надається члену кредитної спілки однією сумою, на підставі кредитного договору, або частинами (траншами), на підставі договору відновлювальної кредитної лінії.

 

Виходячи із зазначених вище умоввідповідним рішенням спостережної ради кредитної спілки встановлюються підвиди кредитів та розмір плати (процентів) для кожного з цих підвидів кредитів з урахуванням критеріїв визначення розміру процентної ставки, визначених підпунктом 2.4. розділу ІІ цього Положення.

 

2.3. Кредитна спілка видає кредити членам кредитної спілки по підвидам, встановленим відповідним рішенням спостережної ради.

2.4. Критеріями визначення розміру процентної ставки для кожного з підвидів кредитів є:

- строк користування кредитом;

- цільове призначення кредиту;

- кредитний ризик;

- розмір облікової ставки;

- надане забезпечення;

- ринкові тенденції;

- беззбиткова діяльність кредитної спілки;

- потреби членів кредитної спілки;

- попередній досвід надання кредитів.

 

2.5. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.

2.5.1. Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки та є додатками № 3, 4 до цього Положення.

Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користування кредитом, цільове призначення кредиту, запропоноване забезпечення, тощо.

2.5.2. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за особою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.

2.5.3. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

2.5.4. Порядок проведення оцінки кредитоспроможності позичальника включає в себе аналіз:

- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;

- інформації про позичальника.

2.5.5. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки оригінали наступних документів:

 • Заяву на отримання кредиту, яка має включати інформацію визначену пунктом 2.5.1. розділу ІІ цього Положення;

 • Паспорт або документ, що його заміняє;

 • Інформацію про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

 • Довідку про доходи (довідку про заробітну плату за останні 6 місяців) – за наявності.

При наданні комерційних кредитів, позичальник крім вище зазначених документів надає копії та оригінали документів, що підтверджують реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, звітності до органів державної податкової служби.

У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище.

2.5.6. Критерії, яким повинен відповідати заявникдля отримання кредиту:

 • членство в кредитній спілці.

За результатами розгляду поданих документів, кредитний комітет приймає рішення про надання кредиту чи відмову в наданні кредиту.

2.5.7. Розгляд заяв про надання кредитів та прийняття рішень по цих заявах здійснюється кредитним комітетом кредитної спілки в строк до 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

 

2.6. Особливості надання кредитів в режимі відновлювальної кредитної лінії.

2.6.1. Кредитна лінія передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів наданих кредитною спілкою члену спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених договором кредитної лінії з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені договором строки.

2.6.2. Кредитна лінія є відновлювальною. Відновлювальна кредитна лінія – це форма видачі кредиту частинами (траншами) в межах певного ліміту встановленого у договорі кредитної лінії, при якому у разі часткового або повного погашення кредиту позичальник може повторно отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом строку дії договору кредитної лінії та на умовах договору кредитної лінії.

2.6.3. Проценти на кредит по договору відновлювальної кредитної лінії нараховуються лише за час фактичного користування коштами.

2.6.4. Примірний договір відновлювальної кредитної лінії є різновидом кредитного договору.

 

Глава 3. Надання кредитів іншим кредитним спілкам

3.1. Загальні умови надання кредитів кредитним спілкам.

3.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані кредитною спілою іншій кредитній спілці (позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

3.1.2. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим призначенням виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки яка залучає кошти.

3.1.3. Кредитна спілка має право надавати кредити іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання вимог щодо нормативів достатності капіталу та платоспроможності.

3.1.4. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах визначених розділом ІІ даного Положення за винятком особливостей встановлених в даній главі.

3.1.5. Кредит іншій кредитній спілці надається на підставі примірного кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія, позичальник – кредитна спілка), який затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки та є додатком 5 до цього Положення.

3.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам.

3.2.1. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити з строками дії кредитного договору, з режимами сплати процентів і основної суми кредиту визначеними п. 2.2. розділу ІІ цього Положення. В межах зазначених умов, відповідним рішенням спостережної ради кредитної спілки встановлюються підвид (підвиди) кредитів, що надаються іншим кредитним спілкам.

3.2.2. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити на умовах договору відновлювальної кредитної лінії (траншами).

3.2.3. Розмір плати (процентів), яка встановлюється для кредитів наданих іншим кредитним спілкам, затверджується рішенням спостережної ради.

3.2.4. Критеріями визначення розміру процентної ставки для кредитів наданих іншим кредитним спілкам є:

 • строк користування кредитом;

 • надане забезпечення;

 • ринкові тенденції;

 • кредитний ризик;

 • беззбиткова діяльність кредитної спілки;

 • попередній досвід надання кредитів.

3.2.5. Видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, що укладені з іншими кредитними спілками є застава та/або порука.

3.3. Порядок надання кредитів кредитним спілкам.

3.3.1. Примірний договір відновлювальної кредитної лінії про надання кредиту кредитній спілці є різновидом кредитного договору.

3.3.2. Заява на надання кредиту кредитній спілці розглядається за умови подання нею необхідних документів, а саме:

- документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи;

- копії статуту кредитної спілки;

- копії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – кредитної спілки заявника;

- звітні дані за останній звітній період, складені наростаючим підсумком з початку календарного року відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668 за станом на кінець останнього дня попереднього кварталу.

3.3.3. Порядок проведення оцінки платоспроможності кредитної спілки - позичальника включає в себе аналіз:

- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;

- інформації про кредитну спілку - позичальника.

Для оцінки спроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати зобов’язання за кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому враховується дотримання кредитною спілкою – заявником встановлених законодавством України нормативів достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності.

3.3.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів, в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з кредитною спілкою - позичальником договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичну кількість днів користування кредитом і починається з наступного дня після здійснення перерахунку суми кредиту кредитній спілці - позичальнику, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

3.3.5. Проценти на кредит по договору відновлювальної кредитної лінії нараховуються лише за час фактичного користування коштами.

3.3.6. Розгляд заяв про надання кредитів іншій кредитній спілці та прийняття рішень щодо цих заяв здійснюється в строк до 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

 

Розділ ІІІ. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів

1.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки.

1.2. Поточний моніторинг за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється інспектором кредитним, працівниками кредитної спілки. Зокрема порядок здійснення моніторингу передбачає, що інспектор кредитний або уповноважений працівник кредитної спілки здійснює контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів, інформація про які надходить від бухгалтерії кредитної спілки, з графіком планових платежів встановлених договором по цьому кредиту, виявляє порушення та доводить інформацію по цих порушеннях до відома членів кредитного комітету.

1.3. У випадку виявлення прострочення платежів інспектор кредитнийвживає заходи, передбачені в пунктах 1.5. – 1.7. Розділу ІІІ цього Положення.

1.4. В окремих випадках за рішенням кредитного комітету кредитна спілка може відкласти застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

1.5. Протягом трьох місяців з моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка повинна вжити наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань, а саме:

в термін до 30 днів прострочення – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

в термін до 90 днів прострочення платежу – надсилає позичальнику та поручителю (у разі його наявності) рекомендовані листи – попередження.

1.6. У випадку, якщо заходи визначені в п.1.5. Розділу ІІІ цього Положення не призвели до повної або часткової сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом. Перед їх вчиненням кредитна спілка:

1) Визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості. При цьому, за рішенням спостережної ради зупиняється нарахування процентів. Також, після зупинення нарахування процентів, за рішенням кредитного комітету, на підставі обґрунтованої заяви позичальника, може застосовуватись реструктуризація заборгованості.

2) Визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредитного договору, у разі наявності такого забезпечення, або звернення стягнення на майно позичальника.

3) Вживає заходи для встановлення фактичного місця проживання позичальника.

1.7. Кредитна спілка може застосовувати реструктуризацію заборгованості за кредитним договором (далі - Реструктуризація). Реструктуризація може здійснюватись на будь-якому етапі дії кредитного договору з моменту виникнення заборгованості.

1.7.1. Реструктуризація може здійснюватися шляхом:

- відстрочення або розстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником,

- пролонгації кредитного договору;

- зменшення розміру процентів (відсотків) за кредитним договором за наявності об’єктивних обставин (хвороба, смерть іншого з подружжя, інші).

1.7.2. Відстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником – це перенесення на більш пізній строк сплати заборгованості в межах строку дії кредитного договору.

1.7.3. Розстрочення сплати заборгованості, накопиченої позичальником – це розподіл суми заборгованості на кілька платежів, які вносяться протягом визначених строків, в межах строку дії кредитного договору.

1.7.4. Пролонгація кредитного договору – це продовження строку дії кредитного договору. Обов’язковою умовою застосування пролонгації є повне погашення позичальником заборгованості по сплаті нарахованих процентів.

1.7.5. Реструктуризація може здійснюватись до прострочених та/або неповернутих кредитів.

1.7.6. Реструктуризація здійснюється шляхом укладення додаткового договору про внесення змін до кредитного договору.

1.8. Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством. Якщо вжиті заходи, які визначені в п. 1.6. розділу ІІІ цього Положення не призвели до погашення заборгованості по простроченому чи неповернутому кредиту, кредитна спілка звертається до суду з позовом про стягнення боргу з позичальника, поручителя (за наявності).

1.9. Якщо вжиті заходи, які визначені в розділі ІІІ цього Положення не призвели до погашення заборгованості по простроченому чи неповернутому кредиту, кредитна спілка, за наявності у неї відповідних виконавчих документів, звертається до органів державної виконавчої служби з відповідною заявою про відкриття виконавчого провадження.

1.10. Прострочений кредит - кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати не перевищує 12 місяців.

Неповернений кредит - кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати перевищує 12 місяців.

Безнадійний кредит – це:

- прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення;

- неповернений кредит, за яким минув строк позовної давності;

- прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним;

- неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.

Безнадійні кредити підлягають списанню за рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Кредитна спілка здійснює супроводження неповернених, у тому числі безнадійних кредитів у наступному порядку:

За наявності підстав, за поданням інспектора кредитного, кредитний комітет приймає обґрунтоване рішення про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним. Подання інспектора кредитного має містити обґрунтування та документальне підтвердження можливості повернення позичальником кредиту.

Після прийняття рішення кредитним комітетом про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним інспектора кредитного вживає заходи для виконання позичальником своїх договірних зобов’язань за неповерненим кредитом:

- у разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня прийняття рішення кредитним комітетом здійснює заходи, передбачені п.1.6. Розділу ІІІ цього Положення з урахуванням строку позовної давності.

Кредитна спілка супроводжує безнадійні кредити шляхом здійснення наступних заходів для виконання позичальником та/або поручителем (заставодавцем) договірних зобов’язань:

Щодо неповернених кредитів, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним:

Інспектор кредитний протягом одного місяця з дня визнання кредиту безнадійним  – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі.

У разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня визнання кредиту безнадійним, кредитна спілка здійснює заходи передбачені п.1.6. Розділу ІІІ цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.

Щодо прострочених, або неповернених кредитів, за якими є документальне підтвердження про неможливість стягнення, та прострочених кредитів, за якими кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним:

Інспектор кредитний, у разі наявності виконавчого документу про стягнення заборгованості за безнадійним кредитом щороку звертається до державної виконавчої служби із заявою про примусове стягнення заборгованості з боржника (в межах строків пред’явлення виконавчих документів до виконання) та кожні півроку здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості, або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним.

У разі відсутності судового рішення про стягнення заборгованості, кредитна спілка звертається до суду із позовом про стягнення заборгованості (в межах строку позовної давності). Крім того, інспектор кредитний кожні три місяці здійснює перевірку наявності обставин що унеможливлюють стягнення заборгованості, або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 (нова редакція від 27 лютого 2019р.)

до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки “Самопоміч” протокол № 3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ (Бучинський Б.Д.)

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ № ______

 

смт. Козова „___”________ 20___р.

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі – «Кредитодавець»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки ______(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч” (в новій редакції від 27 лютого 2019р.), уклали цей Договір відновлювальної кредитної лінії (далі – «Договір») про наступне.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

Договір” – цей Договір зі всіма змінами, доповненнями і додатками до нього.

Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має право на отримання і повернення кредиту в рамках певного ліміту, протягом певного строку.

Відновлювальна кредитна лінія”форма видачі кредиту частинами (траншами) в межах певного ліміту встановленого у цьому Договорі, при якому у разі часткового або повного погашення кредиту Позичальник може повторно отримати кредит в межах зазначеного ліміту, протягом строку дії цього Договору та на умовах цього Договору.

Кредит” – кредитні засоби Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі.

Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п. 1.1. цього Договору.

Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних засобів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.)________ та на умовах, встановлених цим Договором, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі _________ відсотків річних. В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь-які суми кредиту, та зобов’язується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.

При повній або частковій сплаті кредиту Позичальник має право повторно отримати кредит в межах зазначеного в цьому Договорі ліміту протягом строку дії цього Договору та на умовах цього Договору.

Загальний розмір наданого кредиту становитиме ___ грн.

1.2. Кредитодавець зобов’язаний надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання цього Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви.

1.3. Цей Договір укладено строком на ____(період прописом) місяців, що діє з “___” ______ _____ р. до “___” ____ ____ р.

Кредит надається на строк _____ (період прописом) місяців з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

1.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору.

1.5. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту або першого траншу готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

1.6. При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна річна процентна ставка становить ____________%; загальна вартість кредиту становить ____________ (прописом) гривень.

1.7. Процентна ставка, визначена в п. 1.1. цього Договору є фіксованою. Зміні процентна ставка не підлягає.

1.8. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.

2. ОБ’ЄКТ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Кредитодавець на умовах строковості, зворотності, платності та забезпеченості у відповідності до умов цього Договору надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням - _____________________________ (далі – цільове призначення кредиту)1.

2.2. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія норм Закону України “Про споживче кредитування”. У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України “Про споживче кредитування”, що регламентують право Позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту.

2.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

2.4. Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Кредитодавця

3.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;

3) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;

4) вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

3.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) у відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію (надати виписку) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.

3.2. Права та обов’язки Позичальника

3.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України;

2) звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, з заявою про надання інформації про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.

3) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів;

4) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

4.1. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

4.2. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіку розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік розрахунків, шляхом підписання нового графіку розрахунків протягом одного робочого дня після надання кожного наступного траншу.

4.3. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіку розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

4.4. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит;

4) у випадку нарахування штрафних санкцій, згідно пункту 8.2 цього Договору, в останню чергу сплачуються додаткові проценти річні (відповідальність за неналежне виконання грошового зобов’язання), після сплати заборгованості по кредиту та процентів.

4.5. Умовою надання чергового (наступного) траншу за кредитом є відсутність порушень умов цього Договору Позичальником.

.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Даний кредит забезпечується: __________(заставою, порукою2).

5.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

5.3.Крім визначеного п. 5.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

6.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, що передбачені чинним в Україні законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8.2. Позичальнику роз’яснено зміст ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України.

8.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9.2. Сторони зобов’язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна одної, письмово повідомляти одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) протягом п’яти календарних днів з дня виникнення зазначених змін.

9.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

9.4. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

9.5. Цей Договір припиняється: а) за згодою сторін; б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та нарахованих процентів; в) в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством.

9.6. Позичальник надає згоду Кредитодавцю звертатися за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов’язані з ним родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у його соціальному бутті.

9.7. Для листування сторони використовують місце проживання (місцезнаходження), номери телефонів, інші засоби зв’язку, що зазначені в розділі 10 цього Договору.

9.8. Підпис Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору.

9.9. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору.

9.10. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Позичальник підтверджує, що:

- до укладення цього Договору Кредитодавець надав йому інформацію, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- інформація, що йому надається, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її
придбання.

Підпис Позичальника _____________________________________________________________

10. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка «Самопоміч»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25345289

Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Гвардійська, 6

рах.__________ МФО_________ в ______________________ .

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ серія __ № ___ від ___________-, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг,

Тел./ факс. (________) _________________

 

Голова правління / представник підпис /Прізвище, ім’я, по-батькові /

М.П.

Прізвище, ім’я, по – батькові ______________________________________

__________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(Ідентифікаційний номер)______________

Місце проживання ___________________________

Паспорт: ___ _________________,

виданий _________________________________

«__»__________________ ____ р.

Тел. ___________________.

Вкладник Підпис

 

/___________________________/

 

 

 

Оригінал цього Договору отримав _____________________(підпис та прізвище).

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Договору відновлювальної кредитної лінії № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

 

 

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ №____ від „_____” ________________________ 20__р.

Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата платежу

Залишок

 

Нарахований

процент

До сплати

Кредит

Проценти

Кредит

Проценти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

  

Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору відновлювальної кредитної лінії № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

Кредитна спілка “Самопоміч”

 

Голова правління / представник

________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

м.п. (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

__________________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 (нова редакція від 27 лютого 2019р.)

до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки “Самопоміч” протокол № 3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ (Бучинський Б.Д.)

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

 

смт. Козова „___”________ 20___р.

Кредитна спілка "Самопоміч" (далі – «Кредитодавець»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та член кредитної спілки _________(прізвище, ім’я, по-батькові) (далі – «Позичальник»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч” (в новій редакції від 27 лютого 2019р.), уклали цей Кредитний договір (далі – «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.)________ та на умовах, встановлених цим Договором, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі _________ відсотків річних.

Загальний розмір наданого кредиту становитиме ___ грн.

1.2. Кредитодавець зобов’язаний видати кредит Позичальнику протягом 5 робочих днів з дня підписання цього Договору, але не раніше дня оформлення необхідного забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором.

1.3. Цей Договір укладено строком на ____(період прописом) місяців, що діє з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

Кредит надається на строк _____ (період прописом) місяців з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

1.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо забезпечення кредиту, передбаченого п. 5.1. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.2. цього Договору.

1.5. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

1.6. При належному виконанні Позичальником умов цього Договору, на дату укладення цього Договору, з урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням цього Договору (загальні витрати за кредитом), реальна річна процентна ставка становить ____________%; загальна вартість кредиту становить ____________ (прописом) гривень.

1.7. Процентна ставка, визначена в п. 1.1. цього Договору є фіксованою. Зміні процентна ставка не підлягає.

1.8. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту відсутня/наявна.

2. ОБ’ЄКТ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Кредитодавець на умовах строковості, зворотності, платності та забезпеченості у відповідності до умов цього Договору надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням - _____________________________ (далі – цільове призначення кредиту)3.

2.2. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія норм Закону України “Про споживче кредитування”. У тому числі й дія статей 15 та 16 Закону України “Про споживче кредитування”, що регламентують право Позичальника на відмову від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту.

2.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

2.4. Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Кредитодавця

3.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором;

3) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених цим Договором;

4) вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

3.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) у відповідь на звернення Позичальника повідомити йому безоплатно інформацію (надати виписку) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також повідомити іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим Договором.

3.2. Права та обов’язки Позичальника

3.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України;

2) звернутися до Кредитодавця, але не частіше одного разу на місяць, з заявою про надання інформації про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України та цим договором.

3) в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

3.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим договором.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

4.1. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

4.2. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіку розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіку розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

4.4. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит;

4) у випадку нарахування штрафних санкцій, згідно пункту 8.2 цього Договору, в останню чергу сплачуються додаткові проценти річні (відповідальність за неналежне виконання грошового зобов’язання), після сплати заборгованості по кредиту та процентів.

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Даний кредит забезпечується: __________(заставою, порукою4).

5.2. Всі витрати, пов’язані з таким оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

5.3.Крім визначеного п. 5.1. цього Договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

6.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим доступом та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, що передбачені чинним в Україні законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть цивільно-правову, кримінальну та інші види відповідальність передбаченні чинним законодавством України та відповідними пунктами цього Договору.

8.2. Зокрема, цивільно-правову відповідальність Сторони несуть у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов’язання (ч.2 ст.625 ЦК України).

При створені Позичальником заборгованості за цим Договором, яка склалася внаслідок неналежної сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, без поважних причин, про що Кредитор не був повідомлений у письмовому вигляді за 5 (п’ять) робочих днів до моменту розрахунку, Позичальник несе відповідальність у вигляді додаткових 30% (процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та або нарахованих процентів.

8.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9.2. Сторони зобов’язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна одної, письмово повідомляти одна одну про зміну місця проживання (місцезнаходження) протягом п’яти календарних днів з дня виникнення зазначених змін.

9.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

9.4. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

9.5. Цей Договір припиняється: а) за згодою сторін; б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та нарахованих процентів; в) в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством.

9.6. Позичальник надає згоду Кредитодавцю звертатися за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов’язані з ним родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у його соціальному бутті.

9.7. Для листування сторони використовують місце проживання (місцезнаходження), номери телефонів, інші засоби зв’язку, що зазначені в розділі 10 цього Договору.

9.8. Підпис Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору.

9.9. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору.

9.10. Своїм підписом у даному пункті цього Договору Позичальник підтверджує, що:

- до укладення цього Договору Кредитодавець надав йому інформацію, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- інформація, що йому надається, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її
придбання.

Підпис Позичальника _____________________________________________________________

10. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка «Самопоміч»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25345289

Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Гвардійська, 6

Рахунок ________________

МФО________ в ________________________.

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ № __ від __.__._____., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг,

 

Тел./ факс. (____) __________;

Голова правління

КС «Самопоміч»/представник /прізвище, ім’я, по – батькові/

М.П.

Прізвище, ім’я, по – батькові ______________________________________

__________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(Ідентифікаційний номер)______________

Місце проживання ___________________________

Паспорт: ____________________,

виданий _________________________________

«__»__________________ ____ р.

Тел. ___________________.

Вкладник Підпис

 

/_________________________

Оригінал цього Договору отримав _____________________(підпис та прізвище).Додаток до Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ №____ від „_____” ________________________ 20__р.

Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата платежу

Залишок

 

Нарахований

процент

До сплати

Кредит

Проценти

Кредит

Проценти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

КС «Самопоміч»

 

Голова правління / представник

________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

м.п. (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

__________________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5 (нова редакція від 27 лютого 2019р.)

до Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки “Самопоміч” протокол № 3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ (Бучинський Б.Д.)

 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

(ВІДНОВЛЮВАЛЬНА КРЕДИТНА ЛІНІЯ, ПОЗИЧАЛЬНИК – КРЕДИТНА СПІЛКА)

смт. Козова „___”________ 20_____р.

Кредитна спілка “САМОПОМІЧ”, (далі – «Кредитодавець»), в особі голови правління / представника _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту / довіреності з однієї сторони, та Кредитна спілка “__________” (далі – “Позичальник”), в особі голови правління _________(прізвище, ім’я, по-батькові), що діє на підставі Статуту, в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожний окремо – «Сторона», керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки “САМОПОМІЧ” (в новій редакції від 27 лютого 2019р.),уклали цей Договір відновлювальної кредитної лінії про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.

Відновлювальна кредитна лінія” – форма видачі кредиту частинами (траншами) в межах певного ліміту, встановленого у цьому Договорі, при якому у разі часткового або повного погашення кредиту Позичальник може повторно отримати кредит в межах зазначеного ліміту протягом строку дії цього Договору та на умовах цього Договору.

Кредит” – кредитні засоби Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі.

Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п. 1.1. цього Договору.

Залишок заборгованості по кредиту” - сума кредитних засобів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі ___ грн. ___ коп. (_______(сума прописом) ___грн. ___ коп.)________ та на умовах, встановлених цим Договором, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі _________ відсотків річних. В межах встановленого ліміту Позичальник може отримати будь які суми кредиту та зобовязується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором.

При повній або частковій сплаті кредиту Позичальник має право повторно отримати кредит в межах зазначеного в цьому Договорі ліміту протягом строку дії цього Договору та на умовах цього Договору.

1.2. Кредитодавець зобов’язаний надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом протягом 5 робочих днів з дня підписання цього Договору. Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за попередньою письмовою заявою останнього протягом 5 робочих днів з моменту надходження такої заяви.

1.3 Кредит надається на строк _____ (період прописом) місяців з “___” __________ _____ р. до “___” __________ _____ р.

Цей Договір укладено строком на ____(період прописом)місяців, що діє з “___” _________ _____ р. до “___” ________ _____ р.

1.4. Датою надання кредиту або першого траншу вважається дата списання відповідних сум з рахунку Кредитодавця. Датою повернення кредиту так само як і датою фактичної сплати процентів вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

1.5. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника, визначений розділом 10 цього Договору.

1.6. Процентна ставка, визначена в п. 1.1. цього Договору є фіксованою.

2. ОБ’ЄКТ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Кредит надається Кредитодавцем Позичальнику виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки Позичальника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Кредитодавця

3.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим Договором;

3) вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів, а також достроково розірвати цей Договір, у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць; або

б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

в) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; або

г) іншого істотного порушення умов цього Договору.

3.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за цим Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) у разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором, у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень, розглянути таке звернення впродовж 2 робочих днів та впродовж 1 робочого дня дати чітку і однозначну відповідь.

3.2. Права та обов’язки Позичальника

3.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання кредиту з дотриманням вимог цього Договору та законодавства України;

2) письмово звернутися до Кредитодавця не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку строку або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) щодо перенесення строків або термінів платежів за цим Договором у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень. У разі згоди Кредитодавця на перенесення строків або термінів платежів за цим Договором Сторони вносять зміни в Графік розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. Перенесення строків або термінів платежів за цим Договором може здійснюватись лише раз на рік. Якщо в результаті перенесення строків або термінів платежів за цим Договором змінюється строк дії цього Договору, Сторони укладають додатковий договір;

3) достроково погашати кредит частинами і сплачувати проценти або достроково погасити кредит та сплатити проценти одноразовим платежем;

4) звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку, визначеному цим Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового призначення кредиту.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

4.1. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з наступного дня після дня надання кредиту Позичальнику (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

4.2. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіку розрахунків, що є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку надання кредиту траншами Сторони зобов’язуються вносити відповідні зміни у графік розрахунків шляхом підписання нового графіку розрахунків протягом одного робочого дня після надання кожного наступного траншу.

4.3. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіку розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

4.4. У разі виникнення заборгованості за цим Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення:

1) у першу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості по процентах за користування кредитом;

2) у другу чергу здійснюються платежі на погашення заборгованості за кредитом;

3) у третю чергу здійснюються поточні платежі згідно графіку розрахунків.

4.5. Умовою надання чергового (наступного) траншу за кредитом є відсутність порушень умов цього Договору Позичальником.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Даний кредит забезпечується: __________(заставою, порукою5).

5.2. Кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

5.3. Всі можливі витрати, пов’язані з оформленням забезпечення, покладаються на Позичальника.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

2) документи, подані ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів.

6.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СТАТУСУ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Інформація, визначена у цьому Договорі, відноситься до інформації з обмеженим доступом та може бути поширена лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, що передбачені чинним в Україні законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8.2. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Сторони зобов’язані належно реагувати на письмові та усні звернення одна одної, письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження протягом п’яти днів з дня виникнення зазначених змін.

9.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

9.3. До правовідносин, не врегульованих цим Договором, застосовуються норми законодавства України.

9.4. Для листування сторони використовують місцезнаходження, номери телефонів, інші засоби зв’язку, що зазначені в розділі 10 цього Договору.

9.5. Підпис Позичальника в розділі 10 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав один з оригіналів цього Договору.

9.6. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами шляхом укладення додаткового договору.

9.7. Цей Договір припиняється: а) за згодою сторін; б) у випадку дострокового повернення Позичальником суми кредиту та нарахованих процентів; в) в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством.

9.8. Своїм підписом та відбитком печатки у даному пункті Позичальник підтверджує, що:

- до укладення цього Договору Кредитодавець надав йому інформацію, яка зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- інформація, що йому надається, забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

_____________________________________________________________

Підпис/Прізвище, ім’я, по-батькові /

М.П.

10. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка «Самопоміч»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25345289

Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Гвардійська, 6

Рахунок ________________

МФО________ в ________________________.

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ № __ від __.__._____., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг,

 

Тел./ факс. (____) __________;

Голова правління

КС «Самопоміч»/представник /прізвище, ім’я, по – батькові/

М.П.

Кредитна спілка «______________»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________________

Місцезнаходження:_______________________________

Рахунок ________________ МФО_________

в _________________________ АКБ «__________».

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ № __ від ____________,

Видане _______________________________.

 

 

 

Тел. ___________________;

Факс. ___________________.

Голова правління

підпис/Прізвище, ім’я, по-батькові /

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Договору відновлювальної кредитної лінії (позичальник – кредитна спілка)

___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

 

 

ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ №____ від „_____” ________________________ 20__р.

Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

 

 

 

Кількість днів

 

 

 

Залишок

кредиту,

грн.

 

Видача

кредиту,
грн.

 

Нараховано процентів,
грн.

СПЛАТИ ПО КРЕДИТУ

Сплата кредиту,
грн

Сплата

процентів,
грн

Загальна сума до сплати,
грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору відновлювальної кредитної лінії (позичальник – кредитна спілка)№ ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

Кредитна спілка “САМОПОМІЧ”

 

Голова правління / представник

________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

м.п. (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

Кредитна спілка “_________________”

 

Голова правління

________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

м.п. (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням спостережної ради

кредитної спілки «Самопоміч»

протокол №3 від 27 лютого 2019 року

Голова спостережної ради

______________ /Бучинський Б.Д./ПОЛОЖЕННЯ

про документообіг в кредитній спілці «Самопоміч»

(нова редакція)

 

Це Положення визначає порядок ведення загального діловодства в кредитній спілці «Самопоміч» (далі – кредитна спілка), а також порядок оформлення, видання, реєстрації, зберігання, використання, систематизації, обігу, обліку, обробки і доступу до документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу, захисту та збереження інформації при використанні інформаційної (автоматизованої) системи та/або картотеки персональних даних та комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг.

Вимоги цього Положення поширюються на всю службову документацію.

Положення є обов’язковим для виконання всіма працівниками та посадовими особами органів управління кредитної спілки.

Це Положення розроблено у відповідності із Законом України «Про кредитні спілки», Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законом України «Про електронні довірчі послуги», Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 року № 116 «Про затвердження Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки» із змінами, Статутом кредитної спілки.

 

1. Порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання у кредитній спілці документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу та збереження інформації при використанні інформаційної (автоматизованої) системи та/або картотеки персональних даних та комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг

1.1. Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

1.2. Діловодство у кредитній спілці ведеться українською мовою.

  1. Перелік документів кредитної спілки включає:

 • статутні документи – Статут та внутрішні положення кредитної спілки, свідоцтва;

 • протоколи засідань органів управління кредитної спілки: загальних зборів, спостережної ради, ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших органів, створених за рішенням загальних зборів, органів управління;

 • накази голови правління;

 • бухгалтерські документи;

 • звітність до органів державної влади;

 • договори з членами кредитної спілки;

 • особові справи членів кредитної спілки;

 • договори з фізичними і юридичними особами;

 • кадрові документи;

 • вхідна та вихідна кореспонденція кредитної спілки;

 • документи по фінансовому моніторингу;

 • документи із захисту персональних даних

 • документи по внутрішньому аудиту (контролю).

1.4. Обіг документів кредитної спілки поділяється на внутрішній та зовнішній.

Внутрішній – обіг документів між органами управління та працівниками кредитної спілки.

Зовнішній – обіг документів між кредитною спілкою та іншими юридичними і фізичними особами.

1.5. Всі документи, що надходять до спілки приймаються до обробки відповідною особою, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода. Первинна обробка документів включає перевірку правильності доставки, адресування, оформлення і цілісності упаковки, її розкриття, перевірку наявності вкладень та їх відповідність опису.

1.5.1. Відповідна особа розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис “особисто”.

1.5.2. У разі пошкодження конверта робиться відмітка про це у поштовому реєстрі.

1.5.3. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа, або коли у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті.

1.5.4. Неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

1.5.5. Усі пропозиції, заяви і скарги громадян, що надійшли, приймаються відповідною особою, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода, та реєструватися в день їх надходження в журналі вхідної кореспонденції. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою.

1.5.6. Всі документи, що надійшли до кредитної спілки, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснюється відповідною особою, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода.

Метою попереднього розгляду документів є розподілення їх на такі, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом спілки або виконавцями відповідно до функціональних обов’язків, визначення необхідності реєстрації документів, а також встановлення термінів виконання документів, які передаються безпосереднім виконавцям.

Попередній розгляд документів здійснюється у день отримання або в перший робочий день, що йде за вихідним, святковим чи неробочим днем.

1.5.7. Реєстрації підлягають документи, що мають встановлені реквізити оформлення (найменування або бланк із зазначенням установи чи організації, посада особи, яка надіслала документ, вихідний номер і дата реєстрації документа, адреса, підпис або відбиток печатки, що його замінює). Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їхнього обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.

Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в спілці, так і ті, що надходять від інших установ і громадян.

Основним принципом реєстрації документів є однократність.

Копії документів та рекламні матеріали реєстрації не підлягають. Реєстрація документа здійснюється шляхом присвоєння йому єдиного реєстраційного номера (порядкового номера надходження протягом календарного року) та внесення запису в журнал вхідної кореспонденції. Додатки до документів окремо не реєструються.

1.5.8. Вихідні документи обробляються і надсилаються в день їх одержання від посадових осіб або не пізніше наступного робочого дня. Не допускається надсилання або передача документів без реєстрації. Під час приймання від виконавців вихідних документів обов’язково перевіряється:

 • правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів;

 • правильність зазначення адреси;

 • наявність усіх необхідних підписів на документах та додатках до нього;

 • наявність віз на копії документа, що залишається у справах установи;

 • наявність на документі відмітки про додатки;

 • відповідність кількості примірників кількості адресатів.

1.5.9. Документи, що надсилаються одночасно одному і тому ж адресату, вкладаються в один конверт. На конверті проставляються реєстраційні номери всіх документів, які знаходяться у конверті.

1.5.10. На конверті, крім найменування установи або посади та прізвища адресата, слід зазначити адресу (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку).

1.5.11. В журналі вихідної кореспонденції зазначаються номер вихідного документа, дата реєстрації, заголовок (короткий зміст) документа.

1.5.12. Оригінали наказів, планів, протоколів тощо залишаються в спілці. В інші установи надсилаються їх завірені копії.

1.6. Документи, які знаходяться в обігу кредитної спілки, обліковуються і зберігаються із дотриманням наступного порядку:

 

з/п

Документ

Засіб обліку

Засіб зберігання

1

Статут кредитної спілки, свідоцтва

Реєстр статутних документів

Папка статутних документів, сейф

2

Положення кредитної спілки

Реєстр положень

Папка “Положення”

3

Протоколи засідань органів управління кредитної спілки: загальних зборів, спостережної ради, ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших, створених за рішенням загальних зборів, органів управління

Реєстри протоколів відповідних органів управління

Папки для протоколів відповідних органів управління

4

Накази голови правління

Наскрізна нумерація за відповідними групами

Відповідні справи

5

Бухгалтерські документи

Наскрізна нумерація за відповідними групами

Паперовий та електронний з дотриманням вимог діючих законів та нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік та звітність

6

Звітність до органів державної влади

Реквізити звітного періоду

7

Договори з членами кредитної спілки

Реєстр договорів в паперовій та електронній формах

Папки, електронні бази даних

8

Особові справи членів кредитної спілки

Реєстр

Відповідні справи

9

Договори з фізичними і юридичними особами

Реєстр договорів в паперовій та електронній формах

Папки

10

Кадрові документи

Реєстри за групами документів

Папки документів відповідних груп

 

11

Вхідна кореспонденція кредитної спілки

Журнал вхідної кореспонденції

Папка вхідної кореспонденції

12

Вихідна кореспонденція кредитної спілки

Журнал вихідної кореспонденції

Папка вихідної кореспонденції

13

Документи по фінансовому моніторингу

Опис

Папка

14

Документи по внутрішньому аудиту (контролю)

Опис

Папка

15

Документи із захисту персональних даних

Опис

Папка

16

Електронний документ

Журнал вхідної або вихідної кореспонденції

Електронні носії інформації або спеціальне технічне обладнання (забезпечення)

 

1.7. Використаннядокументів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді (далі – документи) в кредитній спілці здійснюється відповідно до наступного порядку:

1.7.1. Окремі документи кредитної спілки використовуються в роботі лише тих органів управління та працівників кредитної спілки, які уповноважені здійснювати користування такими документами відповідно до своїх функціональних (службових) обов’язків на підставі статутних документів кредитної спілки та відповідних посадових інструкцій.

1.8. Для розмежування функцій працівників кредитної спілки, зменшення кількості можливих помилок, при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг, здійснюється розмежування функцій користувачів різними рівнями доступу.

Рівні доступу розділяються на 2 види:

- доступ по операціях;

- доступ по рахунках.

Доступ по операціях передбачає повний рівень доступу, зокрема можливість виконання будь-яких операцій і зміни будь-яких налаштувань, доступних для зміни в кредитній спілці. Голова правління має повний рівень доступу по операціях та формує список користувачів, їхні паролі і рівні доступу.

Доступ по рахунках передбачає частковий рівень доступу та можливість встановити для кожного окремого оператора перелік рахунків, інформація по яких буде для нього доступною.

З метою забезпечення збереження інформації при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг, наприкінці кожного тижня створюється резервна копія і зберігається в сейфі.

Рівень доступу працівників кредитної спілки до комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг визначається в посадових інструкціях працівників кредитної спілки.

1.9. Електронні документи використовуються кредитною спілкою відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та іншого законодавства України.

Для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Відправлення та передавання електронних документів здійснюються автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ.

Порядок електронного документообігу між кредитною спілкою та органами державної влади встановлюється нормами законодавства України.

Автор та адресат у письмовій формі можуть домовитись про порядок електронного документообігу між ними.

Кредитна спілка, як суб’єкт електронного документообігу зберігає електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

 

2. Перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо обігу, обліку, обробки, зберігання i використання у кредитній спілці документів, які містять інформацію з обмеженим доступом

2.1. Обмежений доступ встановлюється для документів, які містять персональні дані та конфіденційну інформацію.

2.1.1. Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні кредитної спілки і поширюються відповідно до передбачених цим Положенням умов.

Одержання конфіденційної інформації передбачає її набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України.

Використання конфіденційної інформації передбачає задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Поширення інформації передбачає її розповсюдження, обнародування, реалізацію у встановленому законом порядку.

Зберігання конфіденційної інформації передбачає забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.

Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами в галузі інформації.

2.1.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних

Персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі необхідності - оновлюватися.

Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Використання персональних даних працівниками кредитної спілки, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

2.1.3. Кредитна спілка має виключне право:

- на використання конфіденційної інформації;

- використання своєї бази персональних даних;

- дозволяти використання конфіденційної інформації;

- перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню конфіденційної інформації.

2.1.4. Метою обробки персональних даних є виконання статутних завдань кредитної спілки.

2.2. До документів кредитної спілки з обмеженим доступом відносяться наступні:

 • протоколи засідань ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших, створених за рішенням загальних зборів, органів управління;

 • накази голови правління;

 • бухгалтерські документи;

 • звітність до органів державної влади за винятком інформації, яка підлягає опублікуванню згідно вимог закону;

 • договори з членами кредитної спілки;

 • особові справи членів кредитної спілки;

 • договори з фізичними і юридичними особами;

 • кадрові документи;

 • вхідна та вихідна кореспонденція кредитної спілки;

 • документи по фінансовому моніторингу;

 • документи щодо обробки/захисту персональних даних;

 • документи по внутрішньому аудиту (контролю).

2.3. Режим конфіденційності не може поширюватись на:

а) статут, положення, свідоцтва;

б) звітність, яка підлягає опублікуванню відповідно до законодавства;

в) дані, необхідні для перевірки обчислення й сплати податків та інших обов’язкових платежів;

г) відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну платню в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

д) документи про сплату податків і обов’язкових платежів;

е) інформацію про порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

є) документи про платоспроможність;

ж) відомості про участь посадових осіб кредитної спілки в кооперативах, підприємствах, спілках, та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю.

2.4. Документи, які містять конфіденційну інформацію, не підлягають опублікуванню, публічному поширенню і використанню без згоди голови правління кредитної спілки.

2.4.1. Документи, які містять інформацію про членів кредитної спілки та її працівників, не підлягають опублікуванню, публічному поширенню і використанню без згоди осіб, яких вони стосуються, за винятком випадків встановлених законом.

2.4.2. Документи, що містять конфіденційну інформацію, можуть надаватись на вимогу органів державної влади в межах їх компетенції у порядку встановленому законом за згодою голови правління кредитної спілки.

У разі видачі документів з обмеженим доступом на вимогу компетентних органів державної влади, у порядку встановленому законом, на видану справу заводиться картка - замінник справи, у якій зазначається підрозділ, номер справи, дата її видачі, кому справа видана, дата її повернення, передбачаються графи для підписів в отриманні та прийнятті справи.

2.5. Засоби обліку, обробки і зберігання документів з обмеженим доступом мають відповідати вимогам пунктів 1.5., 1.6. цього Положення.

2.6. Доступ до документів з обмеженим доступом та їх зберігання здійснюється в кредитній спілці з урахуванням вимог пункту 1.7.1 цього Положення з дотриманням наступного порядку:

 

№ з/п

Документ

Особи уповноважені для доступу до документу

Місце зберігання

 

1

Протоколи засідань ревізійної комісії, правління, кредитного комітету, інших, створених за рішенням загальних зборів, органів управління

- Обрані та призначені члени органів управління,

- члени кредитної спілки,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи

 

 

 

2

Накази голови правління

- Обрані та призначені члени органів управління,

- компетентні згідно службових обов’язків працівники кредитної спілки,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи

 

 

 

 

3

Бухгалтерські документи

- Обрані та призначені члени органів управління,,

- член кредитної спілки в частині отримання документів щодо його рахунків, внесків та інших фінансових операцій,

- органи державної влади в межах їх компетенції

З дотриманням вимог діючих законів та нормативних документів, що регулюють порядок зберігання

бухгалтерських документів

4

Звітність до органів державної влади за винятком інформації, яка підлягає опублікування згідно вимог закону

- Головний бухгалтер та працівники бухгалтерії,

- обрані та призначені члени органів управління

- органи державної влади в межах їх компетенції

5

Договори з членами кредитної спілки

- Головний бухгалтер та працівники бухгалтерії,

- голова правління,

- інспектор кредитний,

- спостережна рада,

- обрані та призначені члени органів управління,

- член кредитної спілки, з яким укладено договір,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи

6

Особові справи членів кредитної спілки

- Члени виборних та призначених органів управління,

- член кредитної спілки щодо власної особової справи,

- компетентні згідно службових обов’язків працівники кредитної спілки,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи

7

Договори з фізичними і юридичними особами

- Головний бухгалтер та працівники бухгалтерії,

- голова правління,

- обрані та призначені члени органів управління,

- друга сторона договору,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи

8

Кадрові документи

- Компетентні згідно службових обов’язків працівники кредитної спілки,

- ревізійна комісія,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Шафи, для трудових книжок - сейф

9

Вхідна та вихідна кореспонденція кредитної спілки

- Компетентні згідно службових обов’язків працівники кредитної спілки,

- члени виборних та призначених органів управління

Шафи

 

 

 

10

Документи по фінансовому моніторингу

- Працівник, відповідальний за проведення внутрішнього фінансового моніторингу,

- вибрані та призначені члени органів управління,

- працівники кредитної спілки у межах встановленого відповідальним працівником режиму доступу,

- органи державної влади в межах їх компетенції

Сейф

11

Документи по внутрішньому аудиту (контролю)

- служба внутрішнього аудиту (контролю);

- спостережна рада;

- голова правління;

- органи державної влади в межах їх компетенції.

Шафи

12

Документи із захисту персональних даних

Опис

Папка

2.7. Документи з обмеженим доступом, що зберігаються в кредитній спілці, видаються виконавцям для тимчасового користування тільки у приміщенні кредитної спілки.

 

3. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом працівниками кредитної спілки

3.1. Будь-який працівник кредитної спілки, який за характером своєї діяльності має доступ до персональних даних та конфіденційної інформації кредитної спілки, зобов’язаний під особистий підпис ознайомитись із цим Положенням та підписати зобов’язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки, за формою, що встановлена у Додатку № 1 до цього Положення.

3.2. Доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом мають працівники, які обіймають наступні посади:

 • голова правління;

 • головний бухгалтер;

 • інспектор кредитний;

 • працівник кредитної спілки, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник кредитної спілки);

 • особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода;

 • працівник кредитної спілки, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних;

 • касир;

 • юрисконсульт;

 • інспектор-ревізор.

3.3. Наказом голови правління кредитної спілки може бути встановлено тимчасовий доступ до документів з обмеженим доступом, для працівників, які обіймають посади, що не передбачені в п. 3.2. цього Положення.

3.4. Зазначені в пункті 3.1. цього Положення працівники та посадові особи органів управління мають доступ до документів з обмеженим доступом із врахуванням вимог п. 2.6. цього Положення.

3.5. Працівники та члени органів управління кредитної спілки зобов’язані зберігати таємницю інформації щодо персональних даних та фінансового становища членів кредитної спілки: рахунків, внесків та інших фінансових операцій.

Працівники та члени органів управління кредитної спілки у період трудових відносин (перебування на посадах в органах управління) та протягом трьох років після їх закінчення зобов’язані:

- не розголошувати конфіденційну інформацію кредитної спілки та персональних даних її контрагентів, яка буде довірена або стане відома у зв’язку із виконанням трудових обов’язків чи перебуванням на посаді в органах управління;

- не розголошувати інформацію, що міститься в базах персональних даних;

- не поширювати і не використовувати в своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб конфіденційну інформацію кредитної спілки та персональних даних її контрагентів без згоди голови правління та осіб, яких вона стосується;

- вживати необхідних заходів з метою забезпечення збереження конфіденційної інформації;

- негайно повідомляти голову правління кредитної спілки про усі спроби третіх осіб одержати інформацію з обмеженим доступом;

- зберігати конфіденційну інформацію, персональні дані членів кредитної спілки, фізичних та юридичних осіб, з якими кредитною спілкою встановлено договірні чи інші ділові стосунки;

- не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані кредитної спілки для здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоду інтересам кредитної спілки чи її членів;

- у випадку звільнення всі носії інформації, які містять конфіденційну інформацію кредитної спілки (рукописи, чернетки, креслення, магнітні стрічки, фотокартки, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно-, фотонегативи і позитиви та ін.), що знаходяться у їхньому розпорядженні у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків у кредитній спілці, передати голові правління кредитної спілки;

- про втрату або нестачу носіїв конфіденційної інформації, бази (або її частини) персональних даних, документів з обмеженим доступом, посвідчень, пропусків, ключів від режимних приміщень, сховищ, шаф, сейфів, особистих печаток та про інші факти, що можуть призвести до розголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки, а також про причини та умови можливого витоку таких відомостей негайно повідомити голову правління кредитної спілки.

3.6. Працівники кредитної за недотримання вимог пункту 3.5. цього Положення несуть дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність, передбачену законом.

У випадку, якщо діями працівника із збирання та розголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки були нанесені збитки, такий працівник зобов’язаний повною мірою відшкодувати всі збитки, пов’язані з його незаконними діями.

4. Повноваження та обов’язки працівників, на яких покладено обов’язки з ведення діловодства

4.1. Відповідальними за ведення діловодства в кредитній спілці є:

 • голова правління;

 • головний бухгалтер;

 • інспектор кредитний;

 • особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода;

 • відповідальний працівник кредитної спілки;

 • працівник кредитної спілки, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних;

 • інспектор-ревізор;

 • касир;

4.2.1. Голова правління організовує здійснення документообігу в кредитній спілці з дотриманням вимог цього Положення, включаючи:

 1. виконання обов’язків щодо підготовки, створення та підписання документів, покладених на нього Статутом та Положеннями кредитної спілки (видання наказів, засвідчення витягів з протоколів, обов’язків щодо підписання договорів, звітів тощо);

 2. призначення працівника кредитної спілки, відповідального за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних та працівника, на якого покладено обов’язки секретаря-діловода;

 3. забезпечення регулярного контролю за станом діловодства в кредитній спілці;

 4. сприяння рацiоналiзацiї, механізації та автоматизації процесів діловодства;

 5. забезпечення організації навчання працівників для підвищення кваліфікації;

 6. вживання необхідних заходів до скорочення службового листування;

 7. організація захисту інформації з обмеженим доступом кредитної спілки;

 8. недопущення вимагання від членів кредитної спілки відомостей, звітів, зведень та інших документів не передбачених законом та статутними документами кредитної спілки.

4.2.2. Головний бухгалтер відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • організовує діяльність бухгалтерії кредитної спілки для забезпечення ведення документообігу щодо бухгалтерських та звітних документів;

 • здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання технологій обробки бухгалтерської інформації та порядком документообігу;

 • вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

 • виконує обов’язки щодо підготовки, створення та підписання документів, покладених на нього Статутом та положеннями кредитної спілки;

 • забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності кредитної спілки, підписання її та подання в установлені строки користувачам;

 • у випадках виявлення фінансових правопорушень забезпечує передання відповідної інформації до правоохоронних органів;

 • забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передання і встановленому порядку до архіву;

 • забезпечує регулярний контроль за станом діловодства в бухгалтерії кредитної спілки.

4.2.3. Інспектор кредитний відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • приймає заяви та інші документи членів кредитної спілки на отримання кредиту у порядку, визначеному внутрішніми положеннями кредитної спілки;

 • забезпечує підготовку кредитних договорів, включаючи здійснення належних оцінок та розрахунків;

 • забезпечує подання документів про виконання кредитних договорів та аналіз якості кредитного портфелю;

 • веде базу кредитних історій членів кредитної спілки;

 • веде листування з позичальниками та їх поручителями та вживає заходів для виконання зобов’язань за кредитними договорами.

4.2.4. Особа, на яку покладено обов’язки секретаря-діловода:

 • здійснює відправку, прийом і реєстрацію у відповідних журналах вхідну та вихідну кореспонденцію;

 • розміщує у належні для того папки кореспонденцію, внутрішні документи кредитної спілки, в тому числі і за дорученням виборних та призначених органів управління кредитної спілки;

 • розписується про отримання та відправлення рекомендованої кореспонденції кредитної спілки;

 • слідкує за дотриманням принципу однократності реєстрації документів;

 • веде реєстри документів та справи членів кредитної спілки;

 • здійснює відповідно до закону архівацію документів;

 • виконує інші обов’язки передбачені посадовою інструкцією секретаря-діловода.

4.2.5. Відповідальний працівник кредитної спілки за здійснення фінансового моніторингу відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • здійснює оформлення документів по фінансовому моніторингу;

 • розробляє та постійно поновлює Правила внутрішнього фінансового моніторингу кредитної спілки та програми його здійснення;

 • здійснює облік і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

 • подає в паперовій формі або в електронному вигляді інформацію Держфінмоніторингу України і правоохоронним органам про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

 • забезпечує надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу України;

 • розробляє критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • видає письмові доручення про зупинення чи/та про поновлення фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу;

 • письмово звітує голові правління кредитної спілки про виконання норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та внутрішніх документів кредитної спілки.

4.2.6. Працівник, відповідальний за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних відповідно до покладених на нього обов’язків:

 1. організовує взаємодію кредитної спілки із Уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних;

 2. розробляє та оновлює внутрішні документи кредитної спілки, пов’язані обробкою персональних даних;

 3. забезпечує дотримання порядку знищення персональних даних, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 4. забезпечує дотримання порядку доступу до персональних даних;

 5. вносить зміни та доповнення до персональних даних у випадках, передбачених законодавством.

4.2.7. Інспектор-ревізор відповідно до покладених на нього обов’язків:

 1. здійснює оформлення документів по внутрішньому аудиту (контролю);

 2. подає звіти спостережній раді кредитної спілки за результатами внутрішнього аудиту (контролю) кредитної спілки та повідомлення про виявлені під час проведення цього внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та ризики;

 3. складає висновки, рекомендації за результатами проведення внутрішнього аудиту (контролю).

4.2.8. Касир відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • здійснює оформлення касової документації щодо надання кредитів, їх повернення, залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки та їх повернення;

 • перевіряє наявність і справжність на прибуткових і видаткових документах відповідних підписів, правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів, наявність перелічених у документах додатків, у разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог повертає документи для відповідного оформлення;

 • веде касову книгу на основі касових документів;

 • візує облікові документи;

 • складає довідку про виявлення фінансової операції, яка відповідно до законодавства підлягає фінансовому моніторингу, і передає її відповідальному працівнику за здійснення фінансового моніторингу у кредитній спілці;

 • підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видачі готівки, а на доданих до них документах ставить штамп «Сплачено»;

 • в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів і передає у бухгалтерію звіт касира разом з прибутковими касовими ордерами та видатковими документами.

4.2.9. Інші працівники кредитної спілки здійснюють облік, обробку, зберігання і використання документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді при виконанні своїх посадових обов’язків з дотриманням цього Положення.

 

5. Інші питання, пов’язані з документообігом у кредитній спілці

5.1. Кредитна спілка повинна вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

5.2. Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.

5.3. Інші питання, пов’язані з документообігом у кредитній спілці, що виникають в процесі діяльності кредитної спілки вирішуються відповідно до норм даного Положення, Статуту кредитної спілки та норм законодавства України.

5.4. У випадку зміни законодавства України, це Положення діє в частинах, які не суперечать чинному законодавству України.

5.5. Це Положення набирає чинності на наступний день після затвердження спостережною радою кредитної спілки.

 

 

 

Додаток 1

до Положення про документообіг

в Кредитній спілці «Самопоміч»

 

 

смт. Козова «___» ___________ 20__ р.


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про нерозголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки«Самопоміч»

 

Я, __________________________________________________________________(П.І.П.), ___________________________________________________________________________(посада) кредитної спілки «__________» (далі – кредитна спілка) у період трудових відносин з кредитною спілкою (перебування на посадах в органах управління) і протягом трьох років після їх закінчення зобов’язуюсь:

- не розголошувати інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки, яка буде мені довірена або стане відома у зв’язку із виконанням трудових обов’язків чи перебуванням на посаді в органах управління;

- не розголошувати інформацію, що міститься в базах персональних даних;

- не поширювати і не використовувати в своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки без згоди голови правління та осіб, яких вона стосується;

- вживати необхідних заходів з метою забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом;

- негайно повідомляти голову правління кредитної спілки про усі спроби третіх осіб одержати інформацію з обмеженим доступом;

- зберігати інформацію з обмеженим доступом членів кредитної спілки, фізичних та юридичних осіб, з якими кредитною спілкою встановлено договірні чи інші ділові стосунки;

- не використовувати інформацію з обмеженим доступом кредитної спілки для здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоду інтересам кредитної спілки чи її членів;

- у випадку звільнення всі носії інформації, які містять персональні дані та конфіденційну інформацію кредитної спілки (рукописи, чернетки, креслення, магнітні стрічки, фотокартки, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно-, фотонегативи і позитиви та ін.), що знаходяться у їхньому розпорядженні у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків у кредитній спілці, передати голові правління кредитної спілки;

- про втрату або нестачу носіїв конфіденційної інформації, бази персональних даних, документів з обмеженим доступом, посвідчень, пропусків, ключів від режимних приміщень, сховищ, шаф, сейфів, особистих печаток та про інші факти, що можуть призвести до розголошення конфіденційної інформації кредитної спілки, а також про причини та умови можливого витоку таких відомостей негайно повідомити голову правління кредитної спілки.

Я ознайомлений (-а) з Положенням про документообіг в кредитній спілці «Самопоміч» та вимогами щодо збереження конфіденційної інформації та захисту персональних даних.

Мені відомо, що порушення зазначених пунктів зобов’язання має наслідком дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до законодавства України.

Я зобов’язуюсь повною мірою відшкодувати збитки, завдані моїми незаконними діями із збирання та розголошення інформації з обмеженим доступом кредитної спілки.

 

Працівник/член органу управління

____________(Підпис)

________________(Ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

1 Цільове призначення кредиту за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Законом України “Про споживче кредитування” таПоложенням про фінансові послуги КС “Самопоміч”.

2 Вид забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС “Самопоміч” та відповідним рішенням спостережної ради КС „Самопоміч”.

 

3 Цільове призначення кредиту за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Законом України “Про споживче кредитування” таПоложенням про фінансові послуги кредитної спілки “Самопоміч”.

4 Вид забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «САМОПОМІЧ».

 

5 Вид забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором визначається за згодою Кредитодавця та Позичальника, в межах, що передбачені Положенням про фінансові послуги Кредитної спілки “САМОПОМІЧ” та відповідним рішенням спостережної ради Кредитної спілки „САМОПОМІЧ”.